Index Holland

     "We select the best for you. No excuse!"

 
Privacy & Vertrouwelijk 

Persoonlijke gegevens

 


Index Holland is gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers aan de site zijn verstrekt op te slaan 

of te verwerken. 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt c.q. verkocht.
Toegang tot uw gegevens hebben uitsluitend de door Index Holland aangewezen personen m.b.t. het uitvoeren van de

door u gevraagde diensten.

 

 
Copyright 2007 Index Holland


Disclaimer I Privacy en Vertrouwelijkheid