Index Holland

     "We select the best for you. No excuse!"

 
Disclaimer

 Informatie


De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. 

Op het bezoek van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

De informatie op deze site is bedoeld voor algemene informatie doeleinden en promotie van onze producten.


Hoewel Index Holland zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd.


Index Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.


Index Holland behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website.


Index Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. 

Index Holland garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen.


Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie.
Index Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere websites opgenomen informatie. Het is niet toegestaan deze site te framen.Copyright 2007 Index Holland


Disclaimer I Privacy en Vertrouwelijkheid

Volg ons op Twitter